Nieuws

Vandaag begonnen aan het vernieuwen van de site onder supervisie van.......
Jan Runhardt!

Nog niet alles is klaar. Hier wordt de komende tijd hard aan gewerkt.

Disclaimer

img6960390Op alle pagina’s staat weliswaar vermeld dat het gebruiken van de foto’s voor andere doeleinden dan het promoten van project de WAAR-zeggers alleen kan met toestemming van alle belanghebbenden, maar het WAAR-zeggers project en haar medewerkers kunnen geen verantwoordelijk dragen voor wat er met de foto’s gebeurt. Dit is inherent aan internet.

 

We benaderen andere organisaties die ook actief zijn op het gebied van misbruik en mishandeling het website adres aan en verzoeken deze link te verspreidenvia hun eigen netwerk. Dat maakt dat de foto’s en de boodschap wijder verspreid kunnen worden.

Op de foto staat een tekstje zodat duidelijk is dat dit een project betreft.

De contactgegevens van de geportretteerden zullen nooit door ons bekend gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerden.